Markförslaget

Senast uppdaterad den 1 mars 2024

Har du en idé om hur Mark kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett Markförslag till kommunen eller rösta på ett inlämnat förslag. Det ger dig som Markbo möjlighet att påverka det du tycker är viktigt.

Från och med den 1 mars 2024 kan du lämna in ett e-förslag, som vi i Mark kallar för Markförslaget. Det här är vår nya version av medborgarförslag. Markförslaget är till för alla som bor i Mark eller på annat sätt är nära kopplade till kommunen. Tanken är att ge dig och andra möjlighet att komma med idéer för att göra vår kommun bättre och mer utvecklad. Det betyder att du också kan stödja andras förslag. Oavsett om du är folkbokförd, äger en fastighet eller driver ett företag, så kan du delta genom att skicka in eller stödja förslag. Detta inkluderar även barn, ungdomar och personer utan kommunal rösträtt.

Hur skickar jag in ett förslag?

För att skicka in ett förslag går du till e-tjänsten Markförslaget och följ instruktionerna.
Länk till e-tjänsten Markförslaget där du kan lämna ditt förslag

Om du inte har tillgång till internet eller inte kan använda e-tjänsten kan du kontakta oss så hjälper vi dig att lämna in eller rösta på ett förslag. 
Kontakta oss på kontaktcenter

Alla förslag granskas

Kommunstyrelsens förvaltning granskar alla inkomna förslag innan de publiceras. Förslag som innehåller olagligt, diskriminerande, rasistiskt eller på annat sätt olämpligt innehåll kommer att avvisas. Det gäller också förslag som handlar om myndighetsutövning mot enskilda.Godkända förslag publiceras i e-tjänsten, och den som lämnade in förslaget kan välja att vara anonym.

Hur stödjer jag ett förslag?

Du kan stödja ett förslag genom att använda e-tjänsten Markförslaget under en period på 60 dagar efter publiceringen. Efter dessa 60 dagar stängs möjligheten att stödja förslaget, men det kommer fortfarande att finnas på webbplatsen med information om dess status.
Länk till e-tjänsten där du kan rösta på andras förslag

Politisk behandling

Förslag som får stöd av 50 eller fler personer kommer att överlämnas för politisk behandling. Nästa steg är att den ansvariga nämnden eller styrelsen tar upp förslaget och beslutar om det ska utredas vidare. Förslag som inte når 50 stöd avskrivs och går inte vidare till politisk behandling.

Publicerad av: Marks kommun