Synpunkter och felanmälan

Senast uppdaterad den 28 september 2022

Här får du information om hur du lämnar en synpunkt på kommunens verksamheter eller gör en felanmälan.

Felanmälan

En felanmälan gör du när du ser att något är trasigt, ligger olämpligt till eller på annat sätt har blivit fel och snabbt kan åtgärdas.

Våra felanmälningar tas om hand av teknik- och serviceförvaltningen som rättar till felen enligt sin prioriteringslista. Vi har en e-tjänst för felanmälan.  

Synpunkt Mark

En synpunkt lämnar du när du ser något som kan förbättras i vår kommun och vår verksamhet. Du kan lämna dina synpunkter i fyra olika former: förslag, beröm, klagomål eller övrigt.

Det går bra att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat din synpunkt. Fyll i formuläret nedan!

Synpunkter på skola, förskola eller skolbarnomsorg

Om skolan, förskolan eller barnomsorgen inte motsvarar dina förväntningar bör du framföra det. Du kan prata med, exempelvis klasslärare eller skolexpeditionen. Om du inte tycker att du får hjälp eller om du anser att problemet är allvarligt, kan du lämna in ett klagomål till skolledningen. Du kan ta kontakt med rektorn direkt, eller lämna in en synpunkt via formuläret längre ner på sidan.

Mer information om hur du, steg för steg, lämnar synpunkter på skola, förskola eller barnomsorg kan du läsa i nedanstående dokument. Där finns även kontaktuppgifter till kommunen, Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Ladda ner: Information om synpunkter på förskola, skola och skolbarnomsorg 

Synpunkter på vård och omsorg

Vi vill veta vad du tycker om din kommunala vård och omsorg. Om du inte är nöjd har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Vi tar även gärna emot dina förslag för att vår verksamhet ska bli bättre.

På denna sidan hittar du mer information: https://www.mark.se/invanare/stod-och-omsorg/synpunkter-pa-vard-och-omsorg/ 

Lämna en synpunkt

Typ av synpunkt:
Önskat svar:

Publicerad av: Marks kommun