Inför EU-valet 2019

Foto: Valmyndigheten

Senast uppdaterad den 13 maj 2019

Den 26 maj kan du som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige rösta i EU-valet, antingen i Sverige eller i det land där du är medborgare.

I Marks kommun ansvarar valnämnden för själva valproceduren. Vi har även en demokratiberedning som arbetar med att informera om demokrati och folkrepresentation.

Allt om valet

Att rösta

Det finns flera olika sätt att rösta på. Du kan förtidsrösta, rösta på valdagen eller rösta i utlandet. Möjlighet att rösta med bud finns också för dig som behöver.

 

Många arbetar med valet

Det är många som arbetar med att planera och genomföra ett val. På central nivå finns Valmyndigheten som ansvarar för planering och samordning av valarbetet. På regional nivå finns länsstyrelserna och på lokal nivå finns det en valnämnd i varje kommun.

Valnämnderna ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten. Hur allt ska utföras bestäms i huvudsak i vallagen och valförordningen.

Läs mer om Valnämnden i Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun