Inför valet 2019

Foto: Valmyndigheten

Senast uppdaterad den 2 november 2018

Valet för riksdag, kommun och landsting ägde rum den 9 september. Nästa val, Europaparlamentsvalet, äger rum den 26 maj 2019. På denna sida samlar vi information kring valet.

I Marks kommun ansvarar valnämnden för själva valproceduren. Vi har även en demokratiberedning som arbetar med att informera om demokrati och folkrepresentation.

Många arbetar med valet

Det är många som arbetar med att planera och genomföra ett val. På central nivå finns Valmyndigheten som ansvarar för planering och samordning av valarbetet. På regional nivå finns länsstyrelserna och på lokal nivå finns det en valnämnd i varje kommun.

Valnämnderna ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten. Hur allt ska utföras bestäms i huvudsak i vallagen och valförordningen.

Läs mer om Valnämnden i Marks kommun.

Är du intresserad av att arbeta som röstmottagare? Läs mer här

Publicerad av: Marks kommun