Ambulerande röstmottagare och budröstning

Senast uppdaterad den 1 april 2019

Vill du rösta i EU-valet men har svårt att ta dig till en vallokal? Då kan ambulerande röstmottagare eller budröstning vara ett alternativ för dig.

Du som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder har svårt att ta dig till en lokal där du kan rösta, kan istället rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare eller genom budröstning.

Ambulerande röstmottagare – ersätter tidigare institutionsröstning

Att rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare innebär att du får besök av två tjänstemän från kommunen som tar emot din röst och transporterar den till en röstningslokal.

I Marks kommun kan du rösta med ambulerande röstmottagare den 8 maj - 24 maj. Boka besök genom att kontakta kommunens valkansli på
0320 21 75 72 mellan klockan 08.00 och 16.00 från och med den 6 maj.

Du måste ha din legitimation och ditt röstkort tillgängligt. De ambulerande röstmottagarna har med sig det material som behövs för att du ska kunna rösta på ett parti. Vill du personrösta behövs dock valsedlar med kandidatnamn. De finns på de platser där man kan rösta eller att beställa från respektive parti.

Budröstning

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Budet måste vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård.
  • lantbrevbärare

Du behöver särskilt material för att rösta med bud, det kan beställas hos Valmyndigheten eller hämtas i en lokal för förtidsröstning. För att kunna rösta med bud behöver du även ett vittne. Alla som är över 18 år kan agera vittne men vittnet ska inte vara samma person som budet. Du gör själv i ordning din röst i respektive val och lägger ner dessa i ytterkuvertet för budröstning. Vittnet och budet intygar att röstningen har gått till enligt gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet. Budet tar sedan med sig budrösten tillsammans med ditt röstkort till din vallokal på valdagen eller en lokal där man kan förtidsrösta.

Publicerad av: Marks kommun