Webbsändningar från kommunens sammanträden

Senast uppdaterad den 5 maj 2021

Marks kommun styrs av kommunfullmäktige. Till sin hjälp har de kommunstyrelsen, facknämnder och fyra kommunala bolag. I fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser fattas många beslut som berör vår vardag här i Mark. Du kan följa kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden digitalt via webbsändningar.

Webbsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. De äger oftast rum i Rydal, på museet. Kan du inte besöka mötet, så kan du lyssna och se möten live på denna sida.

Allmänheten uppmanas att följa webbsändningen från kommunfullmäktige istället för att besöka mötet i Rydal på grund av rådande pandemi och information om hur du kan se sändningarna hittar du här: Livesändningar från kommunfullmäktige 

Webbsändning från kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver och att ta ansvar för kommunens ekonomi. Det är kommunstyrelsen som lägger förslag till budget för nästkommande budgetår och leder budgetarbetet.

Under coronapandemin sker sammanträden digitalt och kan följas via webbsändning som du hittar länk till på denna sida: Livesändning från kommunstyrelsen

Publicerad av: Marks kommun