Politikerkafé

Senast uppdaterad den 13 juni 2017

Medborgardialog har bytt namn till politikerkafé och erbjuder, vid några valda tillfällen, en möjlighet att träffa kommunfullmäktiges presidium.

Med jämna mellanrum anordnas politikerkafé på olika orter i Marks kommun. Syftet är att hålla en bra och aktiv dialog med invånare i kommunen.

Publicerad av: Marks kommun