Postlistor

Senast uppdaterad den 16 mars 2023

Postlistor publiceras varje torsdag och ligger kvar på webbplatsen fyra veckor. Önskar du ta del av en handling skicka mejl till angiven adress nedan. Märk din förfrågan med "Begäran om allmän handling" samt vad du önskar ta del av.

Då vi inom kommunen har olika diariesystem kan listorna se något olika ut, men informationen i dem är samma.

Barn- och utbildningsnämnden

För att begära ut handlingar kontakta bun@mark.se

Bygg- och miljönämnden

För att begära ut handlingar kontakta bmn@mark.se

Kommunstyrelsen

För att begära ut handlingar kontakta ks@mark.se

Kultur- och fritidsnämnden

För att begära ut handlingar kontakta kfn@mark.se

Omsorgsnämnden

För att begära ut handlingar kontakta on@mark.se 

Socialnämnden

För att begära ut handlingar kontakta sn@mark.se

Teknik- och servicenämnden

För att begära ut handlingar kontakta tsn@mark.se

Valnämnden

Valnämnden har väldigt lite post in och ut per vecka varför inga postlistor publiceras för verksamheten. För att begära ut handlingar kontakta vn@mark.se

 

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens verksamhet har flyttat till ny organisation. För att begära ut handlingar kontakta ofm@varberg.se.

Publicerad av: Marks kommun