Postlistor

Senast uppdaterad den 1 december 2022

Postlistor publiceras varje torsdag och ligger kvar på webbplatsen fyra veckor. Önskar du ta del av en handling skicka mejl till angiven adress nedan. Märk din förfrågan med "Begäran om allmän handling" samt vad du önskar ta del av.

Då vi inom kommunen har olika diariesystem kan listorna se något olika ut, men informationen i dem är samma.

Barn- och utbildningsnämnden

För att begära ut handlingar kontakta bun@mark.se

 

Kommunstyrelsen

För att begära ut handlingar kontakta ks@mark.se

 

Kultur- och fritidsnämnden

För att begära ut handlingar kontakta kfn@mark.se

Miljönämnden

För att begära ut handlingar kontakta mhn@mark.se

  

Plan- och byggnadsnämnden

För att begära ut handlingar kontakta pbn@mark.se

 

Socialnämnden

För att begära ut handlingar kontakta sn@mark.se

 

Teknik- och servicenämnden

För att begära ut handlingar kontakta tsn@mark.se

 

Valnämnden

Valnämnden har väldigt lite post in och ut per vecka varför inga postlistor publiceras för verksamheten. För att begära ut handlingar kontakta vn@mark.se

 

Äldreomsorgsnämnden

För att begära ut handlingar kontakta an@mark.se 

 

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens verksamhet är under överflytt till ny organisation. För att begära ut handlingar kontakta ofm@varberg.se.

Publicerad av: Marks kommun