Resurser och resultat

Senast uppdaterad den 23 maj 2019

Här kan du läsa om kommunens vision och mål för verksamheterna och om vilka resurser som satsas för att ge service till kommuninvånarna.

Genom olika uppföljningar kan du ta del av verksamhetens resultat, läsa om hur kommunen står sig i jämförelse med andra kommuner och om hur Markborna värderar kommunens service och kvalitet.

Du kan också läsa om vilken service kommunens verksamheter utlovar och om hur du kan lämna synpunkter eller klagomål om vi inte når upp till det vi lovat.

Publicerad av: Marks kommun