Budget

Senast uppdaterad den 9 december 2016

Genom budgeten sker planeringen och styrningen av verksamhetens inriktning, omfattning och finansiering.

Här tydliggörs visionen och målen samt de resurser, både ekonomiska och personella, som är avsatta för att ge kommuninvånarna sin service.

Publicerad av: Marks kommun