Finansiell profil

Senast uppdaterad den 28 december 2022

Av den finansiella profilen kan du utläsa hur ekonomin i Marks kommun utvecklat sig i jämförelse med andra kommuner. Profilen presenteras i ett diagram vilket gör att den ekonomiska utvecklingen snabbt går att utläsa.

Genom att profilen pekar på kommunens starka och svaga ekonomiska sidor får vi ett underlag för att åtgärda de svagare delarna och därmed öka effektiviteten.

Profilerna tas årligen fram av Kommunforskning i Västsverige (KFi) som är en forskningsorganisation.

Publicerad av: Marks kommun