Kvalitetsredovisningar

Senast uppdaterad den 22 november 2016

Kommunen strävar efter att ständigt förbättra och utveckla sina tjänster och måste därför följa upp och utvärdera verksamheten på många olika sätt.

Hur väl når verksamheterna upp till egna och nationella mål? Hur bra står sig kommunens verksamheter i jämförelse med andra verksamhetsutövare? Vad tycker de som använder en tjänst om servicen och bemötandet? Hur ser kommuninvånaren i allmänhet på kommunens verksamheter?

Här kan du ta del av redovisningarna om kommunens verksamhet, resultat och kvalitet. En del rör bara vår egen verksamhet medan andra innehåller jämförelser med andra kommuner. 

Publicerad av: Marks kommun