Resultat och jämförelser

Senast uppdaterad den 20 februari 2020

För att utveckla och förbättra kommunens olika verksamheter och den service som vi erbjuder kommuninvånarna, måste vi i kommunen utvärdera våra verksamheter på olika sätt.

 tt antal olika undersökningar och mätningar görs för att vi ska kunna hitta brister och se de områden där vi är duktiga.

Att jämföra Marks kommuns resultat med andra kommuner är också en viktig del av vårt utvecklingsarbete.

På dessa sidor kommer vi att publicera de jämförelser och mätningar som kommunen och andra aktörer genomför.

Publicerad av: Marks kommun