Uppföljningar

Senast uppdaterad den 23 oktober 2023

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige följer vid flera tillfällen under året upp kommunens samlade verksamhet så som den planerats i budgeten.

Aprilrapport

Aprilrapporten är redovisning av ekonomi och eventuella verksamhetsförändringar jämfört med budget efter årets fyra första månader. Rapporten innehåller också en första bedömning av om kommunens mål kommer att uppnås.

Delårsrapport

Delårsrapporten är ett delårsbokslut efter årets åtta första månader och innehåller även en prognos för hela året. I rapporten görs både en ekonomisk redovisning och en avstämning av den verksamhet som genomförts.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanfattning av händelser under det gångna året och en beskrivning av tillståndet vid årets slut. Genom analyser och kommentarer till verksamhetens utveckling och utfall kan du se om den planerade verksamheten och den beslutade kvaliteten har uppnåtts. Du kan även som kommuninvånare se vart dina skattepengar har gått.

Publicerad av: Marks kommun