Styrdokument

Senast uppdaterad den 20 november 2023

På denna sida med undersidor hittar du de styrdokument som ingår i kommunens författningssamling. Här finns reglementen och bolagsordningar, ordningsföreskrifter och även dokument som styr de interna processerna som ekonomi- och personalfrågor.

Den verksamhet som bedrivs i kommunen styrs i grunden av de lagar som stiftas av Sveriges riksdag men också i hög grad genom en rad egna styrdokument. Dessa dokument anger vad som ska gälla inom kommunen och ger anställda och förtroendevalda stöd i hur de ska utföra sina uppdrag och arbetsuppgifter. 

Nedan finns en innehållsförteckning över rubriker som styrdokumenten är sorterade under. Du kan klicka direkt i innehållsförteckningen för att komma vidare eller klicka i menyn till vänster. 

1. Bidrag

2. Ekonomi

3. Internationellt

4. Invånare 

5. Näringsliv

6. Ordningsföreskrifter

7. Personal 

8. Styrning av nämnder och bolag

9. Säkerhet

10. Upphandling och inköp

11. Övrigt

Publicerad av: Marks kommun