Flaggning med Ukrainsk flagga vid Mor Kerstins torg i Kinna

Senast uppdaterad den 21 november 2023

Kommunen kommer att flagga med den Ukrainska flaggan varje måndag fram till den 30 april 2024. Detta görs för att stödja Måndagsrörelsen, som samlas på måndagar för att visa sitt stöd för Ukraina.

Beslutet grundar sig på regler för Marks kommuns flaggning, som ger kommunchefen befogenhet att besluta om extra flaggning utöver de vanliga dagarna. I detta fall anses det pågående kriget i Ukraina vara skäl nog för att flagga.

Publicerad av: Marks kommun