Styrning av nämnder, bolag, råd med flera

Senast uppdaterad den 23 juni 2022

På denna sida hittar du de styrdokument som ingår under rubriken Styrning av nämnder och bolag.

Följande underrubriker ingår:
Reglementen för  kommunens nämnder, reglementen och riktlinjer för kommunens råd, bolagsordning för kommunala bolag, ägardirektiv för kommunala bolag, samt övriga reglementen med mera.

Publicerad av: Marks kommun