Styrning av nämnder, bolag, råd med flera

Senast uppdaterad den 7 februari 2022

På denna sida hittar du de styrdokument som ingår under rubriken Styrning av nämnder och bolag.

Följande underrubriker ingår:
Reglementen för  kommunens nämnder, reglementen och riktlinjer för kommunens råd, bolagsordning för kommunala bolag, ägardirektiv för kommunala bolag, samt övriga reglementen med mera.

Publicerad av: Marks kommun