Styrning av nämnder, råd och bolag

Senast uppdaterad den 3 juli 2019

På denna sida hittar du de styrdokument som ingår under rubriken Styrning av nämnder och bolag.

Följande underrubriker ingår:
Reglementen för  kommunens nämnder, reglementen och riktlinjer för kommunens råd, bolagsordning för kommunala bolag, samt ägardirektiv för kommunala bolag. 

Publicerad av: Marks kommun