Styrning av nämnder, råd och bolag

Senast uppdaterad den 30 december 2020

På denna sida hittar du de styrdokument som ingår under rubriken Styrning av nämnder och bolag.

Följande underrubriker ingår:
Reglementen för  kommunens nämnder, reglementen och riktlinjer för kommunens råd, bolagsordning för kommunala bolag, samt ägardirektiv för kommunala bolag. 

Publicerad av: Marks kommun