Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Styrsystem och styrprinciper

Senast uppdaterad den 9 december 2020

Styrning handlar i grunden om vilken omfattning, inriktning och kvalitet som kommunens olika verksamheter ska ha. Allt detta tydliggörs i budgeten.

Publicerad av: Marks kommun