Styrsystem och styrprinciper

Senast uppdaterad den 15 november 2022

Styrning handlar i grunden om vilken omfattning, inriktning och kvalitet som kommunens olika verksamheter ska ha. Allt detta tydliggörs i budgeten.

Publicerad av: Marks kommun