Styrsystem och styrprinciper

Senast uppdaterad den 9 december 2020

Styrning handlar i grunden om vilken omfattning, inriktning och kvalitet som kommunens olika verksamheter ska ha. Allt detta tydliggörs i budgeten.

Publicerad av: Marks kommun