Upphandling och inköp

Senast uppdaterad den 7 maj 2021

På denna sida hittar du de styrdokument som ingår under rubriken Upphandling och inköp.

Observera att från 1 januari 2020 gäller nya beloppsgränser för direktupphandling. Ett prisbasbelopp har beräknats till 47 600 kr och gränsen för direktupphandling till 615 312.  kr. Dokumentet Riktlinjer för inköp och upphandling kommer inom kort att revideras med dessa värden. Det reviderade dokumentet kommer att publiceras här efter att det antagits av Kommunstyrelsen.

Publicerad av: Marks kommun