Upphandling och inköp

Senast uppdaterad den 25 mars 2019

På denna sida hittar du de styrdokument som ingår under rubriken Upphandling och inköp.

Observera att från 1 januari 2018 gäller nya beloppsgränser för direktupphandling. Ett prisbasbelopp har beräknats till 46 500 kr och gränsen för direktupphandling till 586 907.  kr. Dokumentet Riktlinjer för inköp och upphandling kommer inom kort att revideras med dessa värden. Det reviderade dokumentet kommer att publiceras här efter att det antagits av Kommunstyrelsen.

Publicerad av: Marks kommun