Inköp och upphandling

Senast uppdaterad den 20 november 2023

På denna sida hittar du de styrdokument som ingår under rubriken Inköp och upphandling

Observera att från 1 januari 2022 gäller nya beloppsgränser för direktupphandling. Ett prisbasbelopp har beräknats till 52 500 kr och gränsen för direktupphandling till 700 000 kr. 

Publicerad av: Marks kommun