Inköp och upphandling

Senast uppdaterad den 24 maj 2022

På denna sida hittar du de styrdokument som ingår under rubriken Inköp och upphandling

Observera att från 1 januari 2020 gäller nya beloppsgränser för direktupphandling. Ett prisbasbelopp har beräknats till 47 600 kr och gränsen för direktupphandling till 615 312 kr. 

Publicerad av: Marks kommun