Upphandling och inköp

Senast uppdaterad den 4 november 2016

På denna sida hittar du de styrdokument som ingår under rubriken Upphandling och inköp.

Observera att från 1 januari 2016 gäller nya beloppsgränser för direktupphandling. Ett prisbasbelopp har beräknats till 44 300 kr och gränsen för direktupphandling till 534 890 kr. Dokumentet Riktlinjer för inköp och upphandling kommer inom kort att revideras med dessa värden. Det reviderade dokumentet kommer att publiceras här efter att det antagits av Kommunstyrelsen.

Publicerad av: Marks kommun