Var med och forma en ny vision

Foto: Yupa Watchanakit

Senast uppdaterad den 10 juni 2022

Nu ska vi ta fram en ny vision för Marks kommun! Det gör vi tillsammans, vi som bor och verkar i kommunen.
Visionen ska prägla kommunens arbete i många år framöver. Därför vill vi veta dina åsikter och vad du tycker är viktigt för att Marks kommun ska vara en kommun som du vill leva, bo och verka i.

Du kan bidra till den nya visionen genom att besvara några frågor i enkäten nedan.

Länk till enkäten - klicka här!

OBS! Sista dag att besvara enkäten är 2 maj 2021.

Enkäten finns även i pappersform

Som mycket annat runt om i samhället, har även planerna för dialogen om vision fått anpassas till de restriktioner som finns på grund av coronapandemin. Därför kommer fysiska möten att undvikas och de som inte har möjlighet att delge sina tankar digitalt via enkäten på kommunens webbplats kan kontakta kommunen via 0320-21 70 00 för att beställa ett pappersformulär med samma frågeställning som i den digitala enkäten.

Vad är en vision?

En viktig faktor för framgång som kommun, ligger i den förmågan att skapa gemensamma bilder. Visionen är en gemensam bild som ger vägledning i vårt arbete. Den anger ett ideal, ett tillstånd att sträva efter. Det hjälper oss att göra val och att hålla en rak kurs. Den skapar förståelse för varför vissa beslut och vägval görs.

Dags att formulera en ny vision

Marks kommun har haft nuvarande vision i 25 år. Visionen som arbetades fram i mitten på 90-talet hade blicken många år framåt, till år 2020. Men nu har åren gått och år 2020 har passerat.

Under 2021 ska Marks kommun ta fram en ny övergripande vision, en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen för vår kommun. Planen är att kommunfullmäktige beslutar om den nya visionen i slutet av år 2021.

Viktigt att många vill vara med

Under arbetet med att ta fram den nya visionen är alla som bor och verkar i Marks kommun välkomna att vara med och bidra i utvecklingen av vårt samhälle. Det gör du genom att dela med dig av dina tankar och idéer via enkäten på denna sida.

Omvärldsbevakning

Som en del i att arbeta fram en vision har en omvärldsbevakning tagits fram i början av 2020. Omvärldsbevakningen innehåller bland annat historik om Mark, trender i samhället och en del statistik för Marks kommun. Vi kommer under våren 2021 att komplettera och utveckla Omvärldsbevakningen, bland annat med analyser.

Publicerad av: Marks kommun