Rydals museum

Senast uppdaterad den 9 september 2023

På Rydals museum hittar både liten och stor något som fascinerar. Det är ett museum som kan upplevas med alla sinnen. I spinnerifabriken, som vi huserar i finns fortfarande idag en stor mängd textilmaskiner. Vi visar tillverkning av garn på denna unika maskinpark. Vi berättar om bygdens historia och visar tillfälliga utställningar med olika inriktningar.
Museet erbjuder en mängd aktiviteter, workshops och program och medverkar i flera nätverk och projekt. Utmärkande för vårt engagemang är att vi genomgående kommunicerar och förhåller oss till hållbarhetsfrågor; sociala, ekonomiska och miljömässiga.
Rydal ligger en timmes bil- eller bussresa från Göteborg och Varberg samt en halvtimme från Borås. Museet har fri entré. Välkommen till museet som överraskar!

Besöksinformation

Information om öppettider, bokningar, tillgänglighet och hur du hittar till oss.

Utställningar

Tillfälliga utställningar, både pågående och kommande, samt om den permanenta utställningen.

Program och aktiviteter

Program, invigningar, visningar, workshops och andra aktiviteter för allmänhet och skola.

Museets Ateljé

Öppen i anslutning till vissa arrangemang, som ger uttryck för kreativitet, skapande, upplevelser och lärande.

Om förläggarna och Rydal

Om Rydal och vävnadsförläggaren Sven Erikson som startade spinneriet 1853. Gå gärna den historiska promenaden.

Publicerad av: Marks kommun