Kultur och förening

Senast uppdaterad den 17 juni 2020

Här hittar du blanketter som rör områdena kultur, fritid, förening, byalag och lotteri.

Från och med nu söker bidragsberättigade föreningar de flesta föreningsbidrag via en inloggning i programmet Interbook Go.

Har du frågor kring föreningsbidrag och/eller inloggningsuppgifter kan du kontakta ingrid.gustafsson@mark.se på kultur- och fritidsförvaltningen.

Publicerad av: Marks kommun