Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Taxor och avgifter

Bild på plånbok med pengar.

Senast uppdaterad den 12 januari 2021

Nämnder och styrelser ser över samtliga taxor och avgifter årligen. Eventuella förslag till förändringar ska inarbetas i nämndens budgetförslag och fastställs av kommunfullmäktige.

Med avgift avses i detta sammanhang priset på en vara eller tjänst. Taxa omfattar även regler för avgiftsuttag, olika föreskrifter mm.

Du kan klicka direkt i innehållsförteckningen nedan för att komma vidare eller klicka i menyn till vänster där taxorna och avgifterna är sorterade i bokstavsordning. Sidan är under bearbetning och taxor och avgifter läggs upp löpande. 

Samlade taxor och avgifter 

Längst ner på sidan kan du ladda ner en pdf-fil med samtliga taxor och avgifter för Marks kommun. Observera att en del av taxorna i denna fil är angivna exklusive moms. 

Taxor och avgifter i Marks kommun

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljönämnden

Plan- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Teknik- och servicenämnden

Äldreomsorgsnämnden

Publicerad av: Marks kommun