Ansökningsavgifter för olika serveringstillstånd enligt alkohollagen

Senast uppdaterad den 30 december 2021

För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Här finner du en sammanställning över de rättigheter som finns och vad de kostar under 2022.

Glöm inte att du som krögare även ansvarar för att anmäla eventuella förändringar i din verksamhet till oss på socialförvaltningen. 

Ansökningsavgifter för alkoholservering

I enlighet med alkohollagen är rättigheten att servera alkohol belagd med en avgift. Här finner du de serveringstillstånd som är möjliga att ansöka om. Glöm inte att du med ett permanent tillstånd även får betala en tillsynsavgift.

Tillsynsavgifter enligt alkohollagen

  • Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning: 13 278 kr
  • Ändringar i serveringstillstånd: 5 541 kr
  • Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten: 7 214 kr
  • Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap: 1 359 kr
  • Kunskapsprov per person och tillfälle: 1 673 kr
  • Förseningsavgift, restaurangrapport med mera: 5 541 kr
  • Ny ansökan efter avslag på grund av ej godkänt kunskapsprov av stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning. Avgift för kunskapsprov tillkommer: 1 673 kr
  • Tillfällig ändring av serveringstillstånd: 1 359 kr
  • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning: 1 987 kr
  • Anmälan av lokal för catering i slutet sällskap: 523 kr

Ansökan och ändringar

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd gör du via e-tjänst här: Stadigvarande serveringstillstånd alkohol - ansökan - E-tjänster - Marks kommun. Övriga ansökningar eller ändringar gör du via miljöenheten. Har du frågor om de olika rättigheterna, vad de kostar eller om hur du ansöker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter nedan.

Publicerad av: Marks kommun