Ansökningsavgifter för olika serveringstillstånd enligt alkohollagen

Senast uppdaterad den 27 mars 2017

För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Här finner du en sammanställning över de rättigheter som finns, vad de kostar under 2017 samt blanketterna som behövs för att göra en ansökan.

Glöm inte att du som krögare även ansvarar för att anmäla eventuella förändringar i din verksamhet till oss på socialförvaltningen. 

Ansökningsavgifter för alkoholservering

I enlighet med alkohollagen är rättigheten att servera alkohol belagd med en avgift. Här finner du de serveringstillstånd som är möjliga att ansöka om. Glöm inte att du med ett permanent tillstånd även får betala en tillsynsavgift.

Permanenta (stadigvarande) rättigheter 

 • Permanent tillstånd för servering eller provsmakning: 8 900 kr
 • Ansökan om permanent serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme: 2 800 kr/sökande

Tillfälliga rättigheter

 • Tillfälligt utökad serveringstid: 500 kr/tillfälle
 • Tillfälligt utökat serveringsområde: 500 kr/tillfälle
 • Tillfällig uteservering: 500 kr/tillfälle
 • Tillfälligt serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme: 1 100 kr/sökande och tillfälle
 • Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten: 4 600 kr/tillfälle
 • Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap: 500 kr/tillfälle

Förändringar av aktuellt tillstånd

 • Utvidgning av serveringsyta i befintligt tillstånd: 4 100 kr
 • Utökad serveringstid, ändring i tillstånd: 2 900 kr 
 • Förändringar i befintliga tillstånd, ej yta: 2 900 kr

Ändrade ägarförhållanden

 • Ändrade ägarförhållanden, vid mer än 25% förändring av ägandet i verksamheten: 5 600 kr
 • Ändring av styrelseledamot, firmatecknare, VD, platschef och liknande personer utan aktieinnehav eller med aktieinnehav (mindre än 25%): 5 600 kr
 • Ny bolagsform, samma person: 4 100 kr

Övriga avgifter

 • Kunskapsprov per person och tillfälle: 1 100 kr
 • Förseningsavgift, restaurangrapport: 1 000 kr

Ansökan och ändringar

Ansökan eller ändring gör du via Tillståndsenheten i Borås stad eftersom de handlägger dessa ärenden. När utredningen är klar är det Socialnämnden som beslutar om tillståndet.

Kontakta oss

Har du frågor om de olika rättigheterna, vad de kostar eller om hur du ansöker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter nedan.

Publicerad av: Marks kommun