Ansökningsavgifter för olika serveringstillstånd enligt alkohollagen

Senast uppdaterad den 19 juli 2019

För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Här finner du en sammanställning över de rättigheter som finns och vad de kostar under 2019.

Glöm inte att du som krögare även ansvarar för att anmäla eventuella förändringar i din verksamhet till oss på socialförvaltningen. 

Ansökningsavgifter för alkoholservering

I enlighet med alkohollagen är rättigheten att servera alkohol belagd med en avgift. Här finner du de serveringstillstånd som är möjliga att ansöka om. Glöm inte att du med ett permanent tillstånd även får betala en tillsynsavgift.

Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen

  • Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning: 12 300 kr
  • Ändringar i serveringstillstånd: 5 100 kr
  • Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten: 6 700 kr
  • Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap: 1 200 kr
  • Kunskapsprov per person och tillfälle: 1 500 kr
  • Förseningsavgift, restaurangrapport med mera: 5 100 kr
  • Ny ansökan efter avslag på grund av ej godkänt kunskapsprov av stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning. Avgift för kunskapsprov tillkommer: 1 500 kr
  • Tillfällig ändring av serveringstillstånd: 1 200 kr
  • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning: 1 900 kr
  • Anmälan av lokal för catering i slutet sällskap: 500 kr

Ansökan och ändringar

Ansökan eller ändring gör du via Tillståndsenheten i Borås stad eftersom de handlägger dessa ärenden. När utredningen är klar är det socialnämnden som beslutar om tillståndet.

Kontakta oss

Har du frågor om de olika rättigheterna, vad de kostar eller om hur du ansöker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter nedan.

Publicerad av: Marks kommun