Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse/förlängd skolbarnomsorg

Senast uppdaterad den 21 december 2017

Nedan hittar du de avgifter som gäller för 2018.

Avgift för matkostnad

0-7 år  
Frukost 8:-
Lunch 22:-
Mellanmål 10:-
Kvällsmat 10:-
   
8-15 år  
Frukost 10:-
Lunch 30:-
Mellanmål 10:-
Kvällsmat 15:-
   
16-20år  
Frukost 13:-
Lunch 36:-
Mellanmål 10:-
Kvällsmat 18:-
   
21 år och äldre  
Frukost 20:-
Lunch 41:-
Mellanmål

10:-

Kvällsmat 21:-

Publicerad av: Marks kommun