Avgifter för lotteritillstånd

Senast uppdaterad den 23 januari 2017

Har du planer på att anordna lotteri? Här finns de avgifter som gäller för 2017.

Lotteritillstånd

Bevis om tillstånd att anordna lotteri 420:-
Bevis om registering upp till 20 basbelopp 420:-
Bevis om tillstånd i annat fall 420:-

Publicerad av: Marks kommun