Avgifter för lotteritillstånd

Senast uppdaterad den 3 januari 2019

Har du planer på att anordna lotteri? Här finns de avgifter som gäller.

Lotteritillstånd

Bevis om tillstånd att anordna lotteri 435 kr
Bevis om registering upp till 20 basbelopp 435 kr
Bevis om tillstånd i annat fall 435 kr

Publicerad av: Marks kommun