Lotteriregistrering

Senast uppdaterad den 28 januari 2022

Har du planer på att anordna lotteri? Här finns de avgifter som gäller.

Lotteriregistrering

Registrering för att anordna lotteri             445 kr

Publicerad av: Marks kommun