Avgifter för Rydals Museum

Senast uppdaterad den 9 januari 2019

Här hittar du priser för entré och visningar på Rydals Museum.

Entréavgift*

 
Ordinarie öppettid, per person Fri entré
Entré vid visning eller intro, max 30 personer, per person 50 kr

Entré vid introduktion, max 50 personer, per person

30 kr

Entré utanför ordinarie arbetstid, per person

60 kr

Entré till och med 19 år

Fri entré
   

Guidade visningar

 
Bokad introduktion, max 50 personer, max 20 min 400 kr
Bokad visning, max 30 personer, max 45 min 600 kr
Bokad visning , max 30 personer, max 45 min, utanför ordinarie arbetstid 1 000 kr
   

Skolklasser, förskola/fritids

 
Inom Mark, besök på museet Fri entré
Inom Mark, besök i skola, per tillfälle 260 kr
Annan kommun, intro, max 50 personer, max 20 min 200 kr
Annan kommun, visning, max 25 personer, max 45 min 500 kr
   

Folkhögskolor, högskolor, vuxenutbildning med mera

 
Bokad introduktion 400 kr
Bokad visning 600 kr
Entré, från och med 20 år, vid introduktion, max 50 personer, per person 30 kr
Entré, från och med 20 år, vid visning, max 30 personer, per person 50 kr
   
Andra taxor  
Utställningsskärmar/dag 30 kr

Ateljén - internt Marks kommun, fri användning efter bokning

inom samma system som Rydals konferens

 Fri entré
 

Ateljen externt, material inkluderat

Nyckeltagg lånas ut.

Förhållningsregler lämnas av Rydals konferensvärd.

 

1 000 kr/
4 tim

* Lägsta entrépris för grupp utgår alltid från 10 personer.

Publicerad av: Marks kommun