Avgifter för Rydals Museum

Senast uppdaterad den 20 februari 2020

Här hittar du priser för entré och visningar på Rydals Museum samt hyreskostnader av utställningsskärmar och museets ateljé.

Deltagaravgift*

 
Entré vid ordinarie öppettid, per person 0 kr
Visning eller intro, max 30 personer, per person 50 kr

Introduktion, max 50 personer, per person

30 kr

Entré utanför ordinarie arbetstid, per person

60 kr

Entré till och med 19 år

0 kr
   

Guidade visningar
(priset kombineras med deltagaravgift enlig ovan)

 
Bokad introduktion, max 50 personer, max 20 min 400 kr
Bokad visning, max 30 personer, max 45 min 600 kr
Bokad visning , max 30 personer, max 45 min, utanför ordinarie arbetstid 1 000 kr
   

Skolklasser, förskola/fritids

 
Inom Mark, besök på museet Fri entré
Inom Mark, besök i skola, per tillfälle 260 kr
Annan kommun, intro, max 50 personer, max 20 min 200 kr
Annan kommun, visning, max 25 personer, max 45 min 500 kr
   

Folkhögskolor, högskolor, vuxenutbildning med mera
(priset kombineras med deltagaravgift enlig ovan)

 
Bokad introduktion 400 kr
Bokad visning 600 kr
Entré, från och med 20 år, vid introduktion, max 50 personer, per person 30 kr
Entré, från och med 20 år, vid visning, max 30 personer, per person 50 kr
   

Andra taxor

Bokning sker genom Rydals museum, 0320 21 83 00 rydalsmuseum@mark.se

 

En styck dubbelskärm för utställningsändamål/dag

30 kr

Ateljén - internt Marks kommun, fri användning

 Fri entré
Ateljén externt, material inkluderat.

 

500 kr/
2 tim

* Lägsta entrépris för grupp utgår alltid från 10 personer.

Publicerad av: Marks kommun