Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, eget boende

Senast uppdaterad den 4 januari 2019

En brukare som bor i eget boende betalar 217 kronor per timme för hemtjänst. Brukaren betalar för de timmar som hemtjänst är utfört, avgiften kan därmed variera mellan månaderna. Hemtjänst kan bestå av omvårdnad och/eller service, samt hemsjukvård. Observera att den brukare som endast har hemsjukvård betalar 306 kronor per månad.

Maxtaxa

Högsta avgift, maxtaxa, för år 2019 är 2089 kr/månad. I maxtaxan ingår hemtjänst, ledsagning, hemsjukvård, trygghetslarm, matdistributionsavgift och serviceavgift.

Tilläggstjänster/Extra service

Hemsjukvård vid enstaka tillfällen

Avgift 92 kronor per gång. 

Ledsagarservice

Som brukare betalar du per timme för ledsagarservice. Ledsagningsavgift tas ut för max tre timmar. Avgift 217 kronor per timma. Maximal avgift per månad är 651 kronor. 

Trygghetslarm

Avgift 235 kronor per månad.    

Korttidsplats

En brukare betalar för en korttidsplats. I avgiften ingår matkostnad. Avgiften för korttidsboende är 142 kronor per dygn. Denna avgift ingår ej i maxtaxan. 

Dagvård  

Avgift 92 kronor dag.   

Avgiftsreducering

Alla brukare inom vård och omsorg har möjlighet att ansöka om avgiftsreducering. Detta gör du genom att fylla i blanketten Inkomstförfrågan som finns nedan. 

Frågor

Har du frågor om avgifterna, kontakta en av våra avgiftshandläggare. Se kontaktuppgifter nedan. 

Publicerad av: Marks kommun