Avgifter inom biblioteksverksamheten

Senast uppdaterad den 7 december 2017

Här hittar du bibliotekens avgifter och priser.

Påminnelseavgift (gäller ej barn)

1:a påminnelse
(skickas ut när lånetiden överskridits med en vecka)
20:-
2:a påminnelse
(skickas ut när lånetiden överskridits med ytterligare 
10 dagar)
20:-
Ytterligare 14 dagar 40:-
Lån av DVD 3 dagar 0:-

Publicerad av: Marks kommun