Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Avgifter och hyror för kommunala lokaler för fritidsändamål

Senast uppdaterad den 30 mars 2021

Representerar du en förening och vill boka en sporthall eller planerar du ett kulturevenemang och behöver en lokal?

Taxor och avgifter för kommunens lokaler och anläggningar finns samlade i broschyren nedan. 

Publicerad av: Marks kommun