Avgifter och hyror för kommunala lokaler för fritidsändamål

Senast uppdaterad den 7 februari 2017

Representerar du en förening och vill boka en sporthall eller planerar du ett kulturevenemang och behöver en lokal?

Nya taxor som gäller från och med 1 januari 2017.

Några förändringar är:

- Ny taxa vid match/tävling- och arrangemang
Inklusive omklädningsrum och pentry (hit räknas även LAN, avslutningar, uppvisningar och liknande)

- Lågtaxa under vissa tider
Hallar (Ej Arenahallen kunskapens hus): Lågtaxa måndag–torsdag kl 16.00–17.00 och 21.00–22.00 och fredag 19.00–22.00
Gymnastiksalar: Lågtaxa måndag–torsdag 21.00–22.00 och fredag 19.00–22.00

- Nya taxor för läger och arrangemang i samband med övernattning

 

Alla taxor och avgifter för kommunens lokaler och anläggningar finns samlade i broschyren Taxor och avgifter för kommunens lokaler och anläggningar.

Publicerad av: Marks kommun