Avgifter och hyror för kommunala lokaler för fritidsändamål

Senast uppdaterad den 13 december 2019

Vill du boka en idrottshall eller planerar du ett kulturevenemang och vill veta vad det kostar eller vilka regler som gäller?

Taxor och avgifter för kommunens lokaler och anläggningar finns samlade i broschyren nedan. 

Publicerad av: Marks kommun