Färdtjänstavgifter

Senast uppdaterad den 20 september 2021

Har du behov av färdtjänst? Här finns information om vilka avgifter som gäller.

Nya avgifter för färdtjänst från och med 2021-04-01

Egenavgiften för färdtjänst blir avståndsbaserad. Samma pris för vuxna och ungdomar

0-10 km kostar 50 kr

11 km och längre kostar 50 kr + 3 kr per hel km över 10 km

Avgifterna för arbets- och utbildningsresor följer Västtrafiks zontaxor 

  Vuxen Ungdom *
Resor inom en zon kostar   795 kr   595 kr
Resor inom två zoner kostar  1 195 kr 895 kr
Resor inom tre zoner kostar  1 825 kr     1 370 kr

* Ungdom är du till och med den dag du fyller 20 år. Barn under 7 år åker gratis.

Publicerad av: Marks kommun