Hyresavgifter Rydals konferenscenter

Senast uppdaterad den 14 juni 2018

Rydals konferenscenter erbjuder sju rum i varierande storlek för uthyrning.

Rum, pris per
timma
Godkända och registrerade
föreningar. Gäller inträdesfria
arrangemang
Övriga
Abbottsalen 160:- 220:-
Kanalbönninga,
Snurrebacken
Åbönninga
Runnabönninga
140:- 140:-
Stallet
Bleken
55:- 55:-

 

Bokning

Vid bokning kontakta lokalbokningen, telefon 0320 21 76 85.

Konferensvärd

Konferensvärden bistår med önskad möblering och teknikstöd. Mindre beställningar  av kaffe och te kan ordnas till förvaltningar och politiska organisationer. 
E-post: Rydalskonferens@mark.se
Telefon: 0320 21 00 00

Publicerad av: Marks kommun