Kontrollavgift för läkemedelsförsäljning i enskilda verksamheter

Senast uppdaterad den 14 januari 2019

Vid försäljning av receptfria eller receptbelagda mediciner tar kommunen ut en årlig kontrollavgift. Här finns information om den avgift som gäller år 2019.

Årsavgiften är på 3 100 kronor och täcker kontrollen av läkemedelsförsäljningen hos dig med enskild verksamhet.

Anmälningsplikt, tillstånd och tillsyn

Innan du börjar sälja läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket och upprätta ett så kallat egenkontrollprogram. Därefter kommer vi ut och besöker din butik. Detta gör vi vartannat år för att kontrollera att du följer de regler som gäller.

Kontakta oss

Har du några frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun