Renhållningstaxa

Senast uppdaterad den 13 januari 2020

Renhållningsavgiften är det du betalar för din sophämtning och den service du får på återvinningscentralen. Du kan påverka din kostnad genom att ändra kärlvolym och upphämtningsintervall. Här finner du de vanligaste avgifterna som rör sophanteringen i Marks kommun.

Avgiften som du betalar för upphämtningen av ditt hushållsavfall består av två delar, en fast grundavgift och en hämtningsavgift. För att räkna ut din totala kostnad måste du räkna ihop den fasta avgiften med din hämtningsavgift:

 

Fast avgift, 2020

Grundavgiften för hushållsavfall täcker kostnaderna för de renhållningstjänster och den service som du har och kan ta del av i kommunen.
Avgiften betalas av alla bostadsfastigheter/abonnenter och faktureras normalt fyra gånger per år:

 • Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus: 836 kronor/år.
 • Lägenheter i flerfamiljshus med mer än två lägenheter: 552 kronor/år. Till flerfamiljshus räknas även områden med hyreslägenheter som radhus och kedjehus med gemensam kärlplacering.
 • Fritidshus: 534 kronor/år.
 • Äldreboende som servicehus och särskilt boende: 395 kronor/år. Vid särskilt boende inom, äldrevården räknas två rum per plats som en lägenhet. Servicelägenheter med kokvrå eller kök räknas som en lägenhet.
 • Fast avgift för annan fastighet: 668,80 kronor exklusive moms/år. Hit räknas fastigheter som uteslutande används eller är bebyggda för annat ändamål än bostadsändamål, exempelvis bostäder och lokaler för affärs- och kontorsverksamhet.

Hämtningsavgifter för hushåll, 2020

Din årskostnad påverkas av ditt avfallsabonnemang. Du kan minska avgiften genom att ha den minsta storleken som räcker för ett så långt hämtningsintervall som möjligt. Är ditt kärl till exempel alltid bara halvfullt, så kan du byta till ett mindre kärl alternativt förlänga hämtningsintervallet om du till exempel har tömning varje vecka.
Hämtning av ett biokärl på 140 liter ingår i taxor med hämtningsintervall varannan vecka eller oftare. Behållarna i nedanstående taxor avser alltså kärl för restavfall (tidigare "brännbart"), priser inkl. moms:

 • Hämtning varje vecka*), åretruntboende:
  • 190 liter kostar 2 525 kronor/år
  • 240 liter kostar 3 068 kronor/år
  • 370 liter kostar 4 254 kronor/år
  • 660 liter kostar 7 370 kronor/år

*) Tömning varje vecka går inte att få på alla orter, kontakta kundtjänst för mer info om vad som gäller dig.

 • Hämtning varannan vecka, åretruntboende:
  • 140 liter kostar 983 kronor/år
  • 190 liter kostar 1 263 kronor/år
  • 240 liter kostar 1 534 kronor/år
  • 370 liter kostar 2 127 kronor/år
  • 660 liter kostar 3 685 kronor/år
 • Hämtning var fjärde vecka (varmkompost krävs), åretruntboende:
  •  140 liter kostar 602 kronor/år
  • 190 liter kostar 701 kronor/år
  • 240 liter kostar 803 kronor/år
  • 370 liter kostar 1 113 kronor/år
 • Hämtning fyra gånger per år (varmkompost krävs), åretruntboende:
  • 140 liter kostar 196 kronor/år
  • 190 liter kostar 230 kronor/år
  • 240 liter kostar 268 kronor/år
  • 370 liter kostar 391 kronor/år
 • Hämtning vid fritidsbostäder 10 gånger under perioden vecka 19-38 (varannan vecka):
  • 140 liter kostar 473 kronor/säsong
  • 190 liter kostar 610 kronor/säsong
  • 240 liter kostar 743 kronor/säsong,
  • 370 liter kostar 1 098 kronor/säsong
  • 660 liter kostar 1 906 kronor/säsong
 • Hämtning vid fritidsbostäder fem gånger under perioden vecka 19-38 (varmkompost krävs):
  • 140 liter kostar 228 kronor/säsong
  • 190 liter kostar 271 kronor/säsong
  • 240 liter kostar 310 kronor/säsong

Vill du veta mer om avgifterna ovanför eller titta närmare på övriga hämtningskostnader?
I filen Renhållningstaxa under rubriken Dokument längre ner på sidan finner du mer om renhållningsavgifter, såsom avgifter för extra tömningar, för särskild hämtning hos verksamheter samt för hämtning av grovavfall.

Avgifter för att ändra kärl och hämtningsintervall

Vill du ändra volym, antal soptunnor eller tömningstillfällen? Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.
Här ser du vilka kostnader som tillkommer:

 • Intervalländring kostar 80 kronor per tillfälle och hämtställe.
 • Engångskostnaden för utbyte av kärl varierar med dess storlek, se bilaga 1 till reningshållningstaxan som du hittar i PDF-format längre ner. Dessutom tillkommer en utkörningsavgift på 261 kronor per behållare.
 • Årsavgiften för den nya kärlsstorleken och/eller det ändrade hämtningsintervallet framgår av hämtningsavgifterna lite högre upp.

 

Publicerad av: Marks kommun