Taxa för hushållsvatten i tank

Senast uppdaterad den 7 februari 2017

Har du en egen brunn för vatten och har fått problem med vattentillgången? I så fall har du möjlighet att beställa vatten från kommunen mot en avgift.

Utkörning av hushållsvatten i tank kostar 2 500 kronor under 2016. I avgiften ingår:

 • Urspolning av tank 
 • Klorering av tank 
 • Renspolning av tank 
 • Upplastning på lastbil 
 • Påfyllning av tank 
 • Transport till fastighet 
 • Tömning av tank i privat brunn etcetera 
 • Transport tillbaka till förrådet 
 • Avlastning av tank 
 • Framtagning av debiteringsunderlag 
 • Debitering 1-10 m3 vatten 

Kostnaden för utkörningen av hushållsvatten i tank till en fastighet som inte har kommunalt vatten har legat oförändrad sedan 1994.

Vill du läsa mer?

I filen Taxor och avgifter 2016 under rubriken Dokument nedan kan du läsa mer om taxan.  

Kontakta oss

Vill du veta mer eller behöver du boka en utkörning? Kontakta oss på så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun