Taxa enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

Senast uppdaterad den 3 juni 2021

Kommunen utför tillsyn av de verksamheter som säljer folköl och tobak i enlighet med alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Det finns många regler för försäljning av tobak samt vid försäljning eller servering av folköl. Det viktigt att tänka på att det är du som företagare som själv ansvarar för att lagar och regler följs.

Här hittar du mer om avgifterna som tas ut för detta under år 2021.

Ansökningsavgift

  • Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter: 8 781 kr

Anmälningsavgift

  • Avgift för anmälan om ändring: 1 225 kr

Årsavgifter

Vi på kommunen kontrollerar bland annat att du inte säljer till minderåriga, att tobaken som säljs har rätt varningstext och att du har ett egenkontrollsprogram. För det här arbetet betalar du en årsavgift.

  • Folköl: 3 267 kr
  • Tobak: 3 267 kr
  • Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare: 3 267 kr
  • Vissa receptfria läkemedel: 3 267 kr
  • Kombination av 2 eller 3 av ovanstående: 4 288 kr
  • Alla ovanstående: 5 411 kr

Obs: Du betalar en halv avgift det år din anmälan inkommit till kommunen efter den 1 oktober.

Övriga avgifter

  • Uppföljning av avvikelser: 1 225 kr

Läs mer om avgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

Längst ner på sidan kan du ladda ner en pdf-fil med samtliga taxor och avgifter i inom detta område.

Kontakta oss

Har du frågor om avgifterna eller om vad som gäller vid försäljning av tobak och alkohol? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun