Taxa enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

Senast uppdaterad den 30 december 2021

Kommunen utför tillsyn av de verksamheter som säljer folköl och tobak i enlighet med alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Det finns många regler för försäljning av tobak samt vid försäljning eller servering av folköl. Det viktigt att tänka på att det är du som företagare som själv ansvarar för att lagar och regler följs.

Här hittar du mer om avgifterna som tas ut för detta under år 2022.

Ansökningsavgift

  • Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter: 8 992 kr

Anmälningsavgift

  • Avgift för anmälan om ändring: 1 254 kr

Årsavgifter

Vi på kommunen kontrollerar bland annat att du inte säljer till minderåriga, att tobaken som säljs har rätt varningstext och att du har ett egenkontrollsprogram. För det här arbetet betalar du en årsavgift.

  • Folköl: 3 345 kr
  • Tobak: 3 345 kr
  • Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare: 3 345 kr
  • Vissa receptfria läkemedel: 3 345 kr
  • Kombination av 2 eller 3 av ovanstående: 4 391 kr
  • Alla ovanstående: 5 541 kr

Obs: Du betalar en halv avgift det år din anmälan inkommit till kommunen efter den 1 oktober.

Övriga avgifter

  • Uppföljning av avvikelser: 1 254 kr / h

Läs mer om avgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

Längst ner på sidan kan du ladda ner en pdf-fil med samtliga taxor och avgifter i inom detta område.

Kontakta oss

Har du frågor om avgifterna eller om vad som gäller vid försäljning av tobak och alkohol? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun