VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp

Senast uppdaterad den 4 januari 2019

Din avgift för vatten- och avlopp (VA) består av olika delar. På den här sidan hittar du information om vilka de är och vad de kostar, samt vilka avgifter som tas ut för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp betalar en fast grundavgift, samt en rörlig del som täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsrening.

Det du betalar speglar med andra ord storleken på din fastighet och din vattenförbrukning.

Fast avgift 2019

Den fasta avgiften består av en avgift per fastighet och en avgift per lägenhet. Exempelvis så räknas en enfamiljsvilla som en lägenhet.

  • Den fasta grundavgiften är 2 790 kr/fastighet och år.
  • Lägenhetsavgiften för villor och hyreslägenheter är 734 kr/lägenhet och år.
  • För industrier, affärer med mera räknas den totala våningsytan (enligt bygglovshandlingarna) om till jämförbara lägenheter genom att våningsytan divideras med 150 kvadratmeter. Lägenhetsavgiften för verksamheter är 459 kr (exkl. moms)/ekvivalent lägenhet och år.

Rörlig avgift 2019

Den rörliga avgiften baseras på din vattenförbrukning samt på hur mycket dagvatten som omhändertas för din fastighet.

  • För vattenkonsumtion i Marks kommun betalar du 34,60 kr/m³ levererat vatten.
  • Dagvattenavgift delas upp i två delar som tillsammans blir 57,30 kronor per 100 kvadratmeter tomtyta:
  • Dagvatten gata: Avledning av dagvatten ifrån gator kostar 17,19 kr/100 m2 tomtyta.
  • Dagvatten fastighet: Avledning av dagvatten ifrån fastighet kostar 40,11 kr/100 m2 tomtyta.

Avgifter för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp

Hur mycket just du får betala beror på antalet ledningar som kopplas in, hur stor fastigheten är, hur många hus (så kallade lägenheter) som byggs samt ifall det handlar om bostadshus eller industri. 

Mer information om kommunalt vatten och avlopp  

VA-avgifterna i sin helhet kan du läsa i filen "VA-taxa 2019" under rubriken Dokument längre ner på sidan.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Hör av dig till oss så hjälper vi dig! Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun