Kultur och förening

Senast uppdaterad den 12 april 2021

Här hittar du blanketter som rör områdena kultur, fritid, förening, byalag och lotteri.

Från och med nu söker bidragsberättigade föreningar de flesta föreningsbidrag via en inloggning i programmet Interbook Go.

Har du frågor kring föreningsbidrag och/eller inloggningsuppgifter samt frågor om föreningslotteri kan du kontakta ingrid.gustafsson@mark.se på kultur- och fritidsförvaltningen.

Har du frågor om bidrag till byalag kan du skicka ett mejl till naringslivskontoret@mark.se.

Publicerad av: Marks kommun