Taxor och avgifter

Bild på plånbok med pengar.

Senast uppdaterad den 1 september 2023

Nämnder och styrelser ser över samtliga taxor och avgifter årligen. Eventuella förslag till förändringar ska inarbetas i nämndens budgetförslag och fastställs av kommunfullmäktige.

Med avgift avses i detta sammanhang priset på en vara eller tjänst. Taxa omfattar även regler för avgiftsuttag, olika föreskrifter mm.

Du kan klicka direkt i innehållsförteckningen nedan för att komma vidare eller klicka i menyn till vänster där taxorna och avgifterna är sorterade i bokstavsordning. Sidan är under bearbetning och taxor och avgifter läggs upp löpande. 

Samlade taxor och avgifter 

Längst ner på sidan kan du ladda ner en pdf-fil med samtliga taxor och avgifter för Marks kommun. Observera att en del av taxorna i denna fil är angivna exklusive moms. 

Taxor och avgifter i Marks kommun

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Bygg- och miljönämnden

Socialnämnden

Teknik- och servicenämnden

Äldreomsorgsnämnden

Publicerad av: Marks kommun