Avgift för schaktning på allmän plats

Senast uppdaterad den 24 februari 2023

För att få lov att gräva i kommunens mark måste du först ansöka om ett schakttillstånd. Däremot får du påbörja arbetet direkt om det gäller akuta reparationer. Här hittar du mer information om vad ett tillstånd kostar och hur inhämtar detta.

När arbete behöver utföras i kommunal mark är det den som äger och förvaltar ledningarna som måste söka tillstånd. Anledningen till detta är att är att fakturan för återställandet skickas till ägaren och inte till eventuell underentreprenör.

Vad gäller vid akut schaktning?

När det gäller kritiska arbeten som vattenläcka, värmeläcka, kabelbrott eller liknande får schaktning påbörjas omedelbart. Detta förutsätter dock att tillståndet är på plats inom tre arbetsdagar ifrån det att arbetet påbörjas.

Avgifter för schaktningsarbeten.

Avgiften beräknas utifrån från självkostnaden för återställningsarbetet multiplicerat med:

  • År 1: 5 ggr självkostnad (beläggningsåret)
  • År 2: 4 ggr självkostnad
  • År 3: 2 ggr självkostnad
  • År 4: 1 ggr självkostnad

Notera att avgiften för schaktningsarbeten som genomförs i beläggningar yngre än eller lika med 3 år är förhöjd.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med tillstånd eller har du allmänna frågor som rör schaktning? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. 0320-21 70 00

Publicerad av: Marks kommun