Avgifter inom biblioteksverksamheten

Senast uppdaterad den 26 januari 2022

Här hittar du bibliotekens avgifter och priser.

Påminnelseavgift (gäller ej barn- ungdomar upp till 16 år)

1:a påminnelse
(skickas ut när lånetiden överskridits med en vecka)
25 kr
2:a påminnelse
(skickas ut när lånetiden överskridits med ytterligare 
10 dagar)
25 kr

3:e påminnelsen

(skickas ut när lånetiden överskridits med ytterligare 14 dagar

45 kr

Påminnelseavgift/vecka från första förseningsdagen

25 kr

Publicerad av: Marks kommun