Avgifter inom biblioteksverksamheten

Senast uppdaterad den 13 februari 2024

Här hittar du bibliotekens avgifter och priser.

ERSÄTTNINGSPRIS

Schablonbelopp:

• Vuxenböcker (inklusive ljudböcker): 300 kr

• Barnböcker: 200 kr

• Tidskrifter: 150 kr

• Barntidskrifter 50 kr

• Fjärrlån: 600 kr

• Övrigt material: bibliotekets inköpspris

• Biblioteken har rätt att ta ut andra avgifter på förekommen anledning, det kan till exempel handla om en bok som var väldigt dyr i inköp för biblioteket, Sveriges rikes lag är ett sådant exempel.

 

FJÄRRLÅNEAVGIFT

• Utomnordiska fjärrlån betalar man faktisk kostnad för.

 

Utskrift- och Kopieringsavgift*

A4 färg/svartvitt 4 kr A3 färg/svartvitt 4 kr

* inklusive moms.

Publicerad av: Marks kommun