Avgifter och hyror för kommunala lokaler för fritidsändamål

Senast uppdaterad den 23 januari 2024

Representerar du en förening och vill boka en sporthall eller planerar du ett kulturevenemang och behöver en lokal?

Taxor och avgifter för kommunens lokaler och anläggningar finns samlade i broschyren nedan. 

Publicerad av: Marks kommun