Brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten

Senast uppdaterad den 24 februari 2023

Kommunen och VA-kollektivet kommer under de närmaste åren att genomföra stora investeringar i allt från överföringsledningar till nya vattenverk. Dessutom genomgår Skene reningsverk en omfattande renovering.

Kostnaderna för dessa arbeten täcks genom en höjning av hushållens VA-taxa med 5% samt genom en ny taxemodell för de industrier som lämnar sitt avloppsvatten VA-kollektivet.

Vilka industrier berörs, varför och på vilket sätt?

Det är fem företag som berörs av VA-kollektivets taxemodell för industriellt avloppsvatten:

  • Almedahls AB
  • Sanden Textiles AB
  • Sjuhäradsbygdens Färgeri AB
  • Ludvig Svensson AB
  • Hagmans Kemi AB

Orsaken till att dessa fem industrier har en speciell taxa är att de var med och finansierade bygget av Skene reningsverk 1974.

Taxa för industriellt avloppsvatten

Grund-/förbrukningsavgiften höjs i paritet med VA-taxan för hushåll, det vill säga med 5%.

Avgiften består av en fast avgift på 8 863 kronor. Utöver den avgiften kostar varje kubikmeter spillvatten 18,48 kr och halten organiskt kol (TOC) debiteras med ytterligare 3,71 kr per kubikmeter:

Totalt organiskt kol mäts i kilo och avgiftsbeläggs när föroreningshalten överstiger 350 mg/l. För att få fram mängden TOC som du betalar för, drar du av 350 mg/l ifrån den verkliga halten. I de fall halten är lägre än 350 mg/l blir TOC = 0.

Mer information

Längst ner på sidan finns VA-avgifterna i sin helhet i filen ”VA-taxa 2023”. I den kan du läsa mer om avgifter för industriellt avloppsvatten. 

Kontakta oss

Har du frågor om avgifterna för industriellt avloppsvatten? Hör av dig till oss så svarar vi på detta. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun