Avgifter för livsmedelskontroll

Senast uppdaterad den 6 februari 2024

I Marks kommun är det Bygg- och miljönämndens miljöenheten som kontrollerar att den mat som säljs och serveras är säker att äta och att det finns korrekt information på plats. För kontrollarbetet tar nämnden ut en engångsavgift för registrering av livsmedelsverksamheten samt avgift efter utförda kontroller. Här kan du läsa mer om nämndens avgifter för livsmedelsverksamheter.

Avgift för registrering

Kostnaden för att registrera en livsmedelsanläggning är 1 754 kronor under 2024. Detta är en engångsavgift som du betalar mot faktura efter avslutad handläggning.

Om du använder vatten från en egen brunn så räknas den i de flesta fall som en egen anläggning, en så kallad dricksvattenanläggning. Du behöver därför registrera din dricksvattenanläggning separat.

Avgift för planerad livsmedelskontroll  

Årsavgifter ersätts med efterhandsdebitering

Den 1 april 2021 kom en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Den stora skillnaden i den nya förordningen är att systemet med årliga avgifter ersätts med efterhandsdebitering. Efterhandsdebitering innebär att avgift för kommunal livsmedelskontroll debiteras efter att kontrollen har utförts.   

Storlek på kontrollavgiften

Den gällande modellen ger en kontrollfrekvens per fem år och bestämmer hur ofta en verksamhet ska kontrolleras under fem år. Det som styr omfattningen av kontrollen, och därmed även kontrollavgiften, är hur stor och komplex verksamheten är och om verksamheten omfattas av speciallagstiftning. Efter registrering kommer du som livsmedelföretagare få ett beslut som meddelar kontrollfrekvensen för planerad livsmedelskontroll på din verksamhet. Glöm inte att en dricksvattenanläggning hanteras som en egen verksamhet och får därför ett eget beslut om kontrollfrekvens.

Om det är brister i verksamheten

Som tidigare kan brister i verksamheter innebära extra kontroller som inte ingår i verksamhetens normala kontrollfrekvens. Denna typ av kontroll debiteras separat och i efterhand. Till skillnad från tidigare har livsmedelskontrollens möjlighet att följa upp brister inom normal kontroll minskat. Det betyder att brister som tidigare följdes upp i samband med en normal kontroll nu kan behöva följas upp med extra kontroller.

Mer information

Den gällande av kommunfullmäktige beslutade taxan för livsmedelskontroll finner du här: Livsmedelstaxa

Kontakt

Om har några frågor som rör livsmedelstaxan är du alltid välkommen att höra av dig till oss på miljöenheten, 0320-21 70 00, mellan 8-16 (lunchstängt 12-13).

Publicerad av: Marks kommun