Renhållningstaxa

Senast uppdaterad den 10 januari 2023

Renhållningsavgiften är det du betalar för din sophämtning och den service du får på återvinningscentralen. Du kan påverka din kostnad genom att ändra kärlvolym och upphämtningsintervall. Här finner du de vanligaste avgifterna som rör sophanteringen i Marks kommun.

Fast avgift 2023

Grundavgiften för hushållsavfall täcker kostnaderna för avfallshanteringen som alla kan ta del av i kommunen. 
Avgiften betalas av alla bostadsfastigheter/abonnenter och faktureras normalt fyra gånger per år beroende på bostadstyp.

 • Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus; 1 073 kr
 • Lägenheter; 682 kr
 • Fritidshus och fastigheter som har uppehåll i hämtning; 659 kr
 • Korridorsboende, exempelvis äldreboende; 244 kr per rum. 
 • Annan fastighet, det vill säga fastigheter som används till eller är bebyggda för annat ändamål än bostadsändamål; 682 kr

Hämtningsavgifter för hushåll 2023

Din årskostnad påverkas av ditt avfallsabonnemang. Du kan minska avgiften genom att ha den minsta storleken som räcker för ett så långt hämtningsintervall som möjligt. Är ditt kärl till exempel alltid bara halvfullt, så kan du byta till ett mindre kärl alternativt förlänga hämtningsintervallet om du har tömning varje vecka.
Hämtning av ett biokärl på 140 liter ingår i taxor med hämtningsintervall varannan vecka eller oftare. Behållarna i nedanstående taxor avser alltså kärl för restavfall (tidigare "brännbart"), priser inkl. moms:

 • Hämtning varje vecka*), åretruntboende:
  • 190 liter kostar 3 180kronor/år
  • 240 liter kostar 3 865 kronor/år
  • 370 liter kostar 5 357 kronor/år
  • 660 liter kostar 9 281 kronor/år

*) Tömning varje vecka går inte att få på alla orter, kontakta kundtjänst för mer info om vad som gäller dig.

 • Hämtning varannan vecka, åretruntboende:
  • 140 liter kostar 1 238 kronor/år
  • 190 liter kostar 1 590 kronor/år
  • 240 liter kostar 1 931 kronor/år
  • 370 liter kostar 2 679 kronor/år
  • 660 liter kostar 4 642 kronor/år
 • Hämtning var fjärde vecka (varmkompost krävs), åretruntboende:
  • 140 liter kostar 758 kronor/år
  • 190 liter kostar 883 kronor/år
  • 240 liter kostar 1 1011 kronor/år
  • 370 liter kostar 1 402 kronor/år
 • Hämtning fyra gånger per år (varmkompost krävs), åretruntboende:
  • 140 liter kostar 247 kronor/år
  • 190 liter kostar 290 kronor/år
  • 240 liter kostar 338 kronor/år
  • 370 liter kostar 492 kronor/år
 • Hämtning vid fritidsbostäder 10 gånger under perioden vecka 19-38 (varannan vecka):
  • 140 liter kostar 595  kronor/säsong
  • 190 liter kostar 768 kronor/säsong
  • 240 liter kostar 935 kronor/säsong,
  • 370 liter kostar 1 384 kronor/säsong
  • 660 liter kostar 2 401 kronor/säsong
 • Hämtning vid fritidsbostäder fem gånger under perioden vecka 19-38 (varmkompost krävs):
  • 140 liter kostar 288 kronor/säsong
  • 190 liter kostar 341 kronor/säsong
  • 240 liter kostar 391 kronor/säsong

 Vill du veta mer om avgifterna ovanför eller titta närmare på övriga hämtningskostnader?
I filen Renhållningstaxa under rubriken Dokument längre ner på sidan finner du mer om renhållningsavgifter, såsom avgifter för extra tömningar, för särskild hämtning hos verksamheter samt för hämtning av grovavfall. Det är den beslutade taxan som gäller före eventuella skrivfel på denna sida. 

Avgifter för att byta kärl och tömningssintervall

Vill du ändra volym, antal soptunnor eller tömningstillfällen? Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.
Här ser du vilka kostnader som tillkommer:

 • Intervalländring och ansökan om uppehåll kostar 80 kronor per tillfälle och anläggning.
 • Engångskostnaden för utbyte av kärl varierar med dess storlek, se tabell 9 och 10 i reningshållningstaxan som du hittar i PDF-format längre ner.
 • Årsavgiften för den nya kärlsstorleken och/eller det ändrade hämtningsintervallet framgår av hämtningsavgifterna lite högre upp.

Publicerad av: Marks kommun