Taxa för förskola och barnomsorg

Senast uppdaterad den 18 december 2023

Som vårdnadshavare prenumererar du på en plats i förskola eller fritidshem och betalar avgift alla månader oavsett om barnet är ledigt eller din förskola/fritidshem är stängd. Du betalar en viss procent av hushållets bruttoinkomster per barn.

Taxa från och med 1 januari 2024

Nedan ser du aktuell inkomst och maxavgifter för 2024. Du kan aldrig betala mer än 1 688 kronor för ett barn. Detta avgiftstak motsvarar en genomsnittlig inkomst på 56 250 kronor per månad och hushåll, före skatt. Du betalar för högst tre barn sammanlagt i förskola och eller fritidshem.

525 timmars avgiftsfri förskola

Alla barn har rätt till förskola 525 timma per år (15 timmar/vecka) från hösten när de fyller tre år. Det kallas den allmänna förskolan och är utan avgift. De barn som är 3- 5 år och har en "vanlig" plats får reducerad avgift under somma tid vilket är september till och med maj. Allmän förskola följer grundskolans läsår.

Vad kostar det?

I nedanstående tabeller kan du se vad det kostar att ha ett eller flera barn i förskola eller fritidshem. Under rubriken Dokument nedan finns en informationsbroschyr med mer information om regler och taxor för nerladdning. 

Läs tabellen så här

Barn 1, är familjens yngsta barn. Du betalar aldrig för fler än tre barn. Du betalar i procent på den inkomst du angett till förskolan. Är ingen inkomstuppgift inlämnad får man betala maxtaxa. 

Barn 1-2 år

  Procent* Avgiftstak
Barn 1 3,00 % 1688:-
Barn 2 2,00 % 1125:-
Barn 3 1,00 % 563:-

* Procent av avgiftsgrundande inkomst 

Barn 3-5 år som går mer än 15 timmar per vecka

(från september det år barnet fyller 3 år)

  Procent* Avgiftstak
Barn 1 2,25 % 1266:-
Barn 2 1,55 % 872:-
Barn 3 0,80 % 450:-

* Procent av avgiftsgrundande inkomst 

Barn 3-5 år som går 0-15 timmar per vecka

(från september det år barnet fyller 3 år)

  Procent*
september-maj

Procent*
juni-augusti

Avgiftstak
Barn 1 0,00 % 1,50 % 844:-
Barn 2 0,00 % 1,00 % 563:-
Barn 3 0,00 % 0,50 % 281:-

* Procent av avgiftsgrundande inkomst 

Fritidshem, barn 6-12 år

(från augusti det år barnet fyller 6 år)

  Procent* Avgiftstak
Barn 1 2,00 % 1125:-
Barn 2 1,00 % 563:-
Barn 3 1,00 % 563:-

* Procent av avgiftsgrundande inkomst  

För barn som enbart har omsorg på lovdagar betalas 100 kronor per dag.

Här kan du läsa mer på Skolverkets hemsida.

Publicerad av: Marks kommun