Taxa för fritidshem

Senast uppdaterad den 18 december 2023

Som vårdnadshavare prenumererar du på en plats i fritidshem och betalar avgift alla månader oavsett om barnet är ledigt eller ditt fritidshem är stängt. Du betalar en viss procent av hushållets bruttoinkomster per barn.

Maxtaxan baserad på ett index. Det innebär att hushållets bruttoinkomst ändras varje år och att det i sin tur påverkar avgiften. Nedan ser du aktuell inkomst och maxavgifter som gäller för år 2024. Du kan aldrig betala mer än 1 688 kronor för ett barn. Detta avgiftstak motsvarar en genomsnittlig inkomst på 56 250 kronor per månad före skatt. Du betalar för högst tre barn sammanlagt i förskola och eller fritidshem.

Läs tabellen så här

Barn 1, är familjens yngsta barn. Du betalar aldrig för fler än tre barn. Du betalar i procent på den inkomst du angett till förskolan. Är ingen inkomstuppgift inlämnad får man betala maxtaxa. 

Fritidshem, barn 6-12 år

(från augusti det år barnet fyller 6 år)

  Procent* Avgiftstak
Barn 1 2,00 % 1125:-
Barn 2 1,00 % 563:-
Barn 3 1,00 % 563:-

* Procent av avgiftsgrundande inkomst  

För barn som enbart har omsorg på lovdagar betalas 100 kronor per dag.

Publicerad av: Marks kommun