Taxa för kopior och avskrifter

Senast uppdaterad den 20 januari 2017

Den som vill har möjlighet att begära ut kopior och avskrifter av offentliga handlingar. Här ser du vad det kostar att få dessa utlämnade.

 

 Papperskopior

Format A4

Svartvitt

Färg

1-9 sidor

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

10 sidor

-varje sida därutöver

30 kr

3 kr/sida

60 kr

6 kr/sida

Format A3

10 kr/sida

20 kr/sida

Betyg, bestyrkt

50 kr

 

 

 

 

Kopia av bild- och ljudupptagning

 

 

Kopia av videobandupptagning

600 kr/band

 

Kopior av ljudband-upptagningar eller andra media med   ljud- eller bildupptagning

120 kr/band/CD/USB

 

 

 

 

Avskrift av allmän handling inklusive utskrift av   ljudupp-tagningar

 125 kr per   påbörjad fjärdedels arbetstimme

 

 

 

 

Portokostnad

 

 

När försändelsen väger mer än 100 gram

Portokostnad

 

När försändelsen skickas mot postförskott eller liknande

Portokostnad eller   annan kostnad för sändningen

 

 

 

 

Så här gör du för att begära ut en kopia

Maila eller ring oss så hjälper vi dig med det du är intresserad av. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun