Sidans innehåll

För dig som är utsatt för våld

För dig som är utsatt för våld i nära relation finns det mycket hjälp att få. Socialtjänsten i Mark kan erbjuda stöd och hjälp – både för dig vill be om råd anonymt och inte är redo att lämna eller för dig som vill få hjälp att lämna, behöver ekonomisk hjälp eller akut skyddat boende. Det finns mycket hjälp att få, oavsett vad du behöver och hur din situation ser ut. Stödet från socialtjänsten anpassas efter din situation.

Stöd och hjälp från socialtjänsten

Du behöver inte ha polisanmält något för att få hjälp av socialtjänsten, och insatserna anpassas efter ditt behov. Vi kan hjälpa till med anonym rådgivning, råd och stödsamtal, samtalskontakt, ekonomisk hjälp och skyddat boende. Om du har barn som bevittnat våld kan de också få hjälp och stöd, och du kan få hjälp och stöd i ditt föräldraskap. Kom ihåg att det är en mänsklig rättighet att leva ett liv utan rädsla, hot och våld.

Om du behöver hjälp på ett annat språk än svenska

På socialtjänsten anlitar vi tolkar för att kunna hjälpa dig som inte talar svenska. Även kvinnojouren kan hjälpa dig, oavsett språk.

Om du behöver råd och stöd snabbt på telefon kan du ringa till Terrafem, som är en organisation som hjälper kvinnor och erbjuder hjälp på många olika språk. Samtalet till Terrafem syns inte på telefonräkningen.

Här hittar du kontaktinformation till Terrafem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver fly

Det kan vara bra att förbereda en familjemedlem eller vän på att du kan behöva fly, så att de kan hjälpa dig. Se till att välja en plats där du känner dig trygg, där du kan få stöd och dit du kan ta med dig dina barn om du är förälder. Om du är rädd, planerar att fly eller misstänker att du kan behöva fly kan det vara bra att ha en flyktväska redo.

Om du måste fly snabbt, försök få med dig:

 • Mobiltelefon
 • ID-kort, körkort eller pass
 • Nycklar till hem och bil
 • Bankkort, kreditkort eller kontanter
 • Nödvändiga mediciner

Om du är i fara, är rädd eller skadad – ring Polisen 112.

Om du inte är redo att lämna relationen

Om du lever i en våldsam eller destruktiv relation men inte är redo att lämna, ska du veta att du aldrig förtjänar att utsättas för våld. Oavsett vilken anledning du har att stanna finns det stöd och hjälp att få, även om du inte vill lämna din relation. Både socialtjänsten och kvinnojouren kan finnas som stöd.

Anledningar kan göra att det känns svårt att lämna kan till exempel vara:

 • att du är rädd för vad som ska hända
 • att det finns risk för mer våld om du lämnar
 • att du inte vet var du ska ta vägen
 • att det finns delar av relationer som du tycker om
 • att du bryr dig om eller är medberoende till den som utsätter dig
 • att ni har gemensamma barn eller husdjur
 • att du inte vill vara ensam

Alla dessa anledningar är helt normala för en relation där det förekommer våld, och det känns ofta väldigt svårt att lämna en relation även om det förekommer våld. Det betyder inte att våldet är okej, att du förtjänar att bli utsatt eller att du inte förtjänar ett liv fritt från våld.

Hjälp av andra

Det finns flera olika myndigheter och organisationer som du kan vända dig till om du behöver hjälp eller mer information.

Här under rubriken Hitta alternativa handlingsvägar finns kontaktuppgifter till de som du kan vända dig till.

För dig som är äldre

Behandlas du illa av en närstående? Blir du kontrollerad, begränsad eller utnyttjad? Våld i nära relationer går inte i pension, men det finns hjälp att få.

Du som är äldre slutar inte utsättas för våld bara för att du blir gammal. Din ålder kan göra att du är mer beroende av hjälp från närstående, och det kan vara svårare att lämna relationer där du behandlas illa.

Du kanske har en partner som utsätter dig för våld eller ett barn som kontrollerar din ekonomi. Kanske har din relation alltid haft inslag av våld, hot eller kontroll. Det kan också vara så att en relation blivit våldsam med åren, eller att det är en ny relation som har inslag av våld.

Hur ser våld i nära relation ut?

Våld kan se väldigt olika ut, och det behöver inte vara misshandel och slag för att det ska räknas som våld. Du kanske inte ens visste att det personen utsätter dig för räknas som våld. Klicka här om du vill läsa mer om våld. Det kan till exempel vara:

 • Kontrollerande beteende, till exempel att någon bestämmer vad du får göra eller kontrollerar din ekonomi
 • Att du inte får träffa vem du vill eller att du blir isolerad
 • Att någon ger dig skuldkänslor, utnyttjar dig eller hotar dig
 • Slag, knuffar och andra fysiska handlingar som smärtar och skadar
 • Att bli pressad till sex, andra sexuella handlingar eller att du inte vågar säga nej fastän du egentligen inte vill
 • Att du inte får den hjälp i vardagen som du behöver, till exempel mediciner, hjälp och hjälpmedel eller mat

Du kanske utsätts av:

 • Din partner
 • Dina barn eller ingifta barn
 • Någon annan släkting
 • Personal som ska ge dig stöd i vardagen
 • Någon annan som du har en nära och förtroendefull relation till

För dig med funktionsnedsättning

Utsätts du för kränkande handlingar av din partner eller någon annan närstående? Blir du isolerad, kontrollerad eller begränsad? Du som lever med ett funktionshinder kan drabbas svårt om du utsätts för våld i en nära relation. Det finns hjälp att få.

Du som har en funktionsnedsättning kan utsättas för samma typer av våld alla andra, men det kan också vara så att våldet riktas mot området för funktionshindret. En funktionsnedsättning kan göra att våld i nära relation får extra svåra konsekvenser. Det kan också göra det svårt att lämna en relation där du behandlas illa, om du är beroende av någon som utsätter dig för våld.

Du kanske utsätts för

 • isolering eller får inte träffa familj och vänner
 • nedsättande ord och kränkningar
 • kontrollerande beteende och begränsningar av din frihet
 • att inte få hjälp med det du behöver, till exempel mediciner, mat eller hjälpmedel
 • sexuella övergrepp eller pressas till att göra något du inte vill
 • begränsningar i din ekonomi
 • slag, sparkar eller något annat som ger fysisk smärta eller obehag

Du kanske behandlas illa eller utsätts för våld av

 • en partner
 • en annan nära anhörig eller släkting
 • en vän
 • personlig assistent, ledsagare, eller färdtjänst
 • annan vård- eller omsorgspersonal

Du som lever med en funktionsnedsättning kanske är extra beroende av en eller flera personer i din omgivning. I så fall kan det innebära att risken att utsättas för våld är lite högre än annars. Det kan också vara så att personen som utsätter dig riktar våldet mot funktionsnedsättningen, till exempel genom att kränka eller utnyttja dig på grund av din funktion eller begränsa dina möjligheter till hjälpmedel eller mediciner.

Det är viktigt att komma ihåg att våld aldrig är okej, att det inte är ditt fel och att du aldrig förtjänar att utsättas för våld och kränkningar. Hos oss på socialtjänsten får du råd, stöd och hjälp oavsett din situation. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Mer information om våld och utsatthet hos personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsens kunskapsguide har mer information om våld och utsatthet hos personer med funktionsnedsättning.

Här hittar du Socialstyrelsens information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som närstående till en våldsutsatt person med funktionsnedsättning

Du som är anhörig eller närstående kan följa de råd vi har för närstående. Som närstående kan du till exempel hjälpa personen att få tillgång till information. Det är viktigt att personen får information om våld på ett sätt som är tillgängligt, och där kan du vara till stor hjälp. Du kan också vara ett stöd i kontakt med socialtjänst och myndigheter.

Om du är orolig att en person i din närhet utsätts för våld kan du kontakta oss på socialtjänsten. Du kan få råd och stöd, och om du vill kan du vara anonym.

Behöver du dölja ditt besök i webbläsarens historik?

Om du känner dig övervakad eller av någon anledning behöver dölja ditt besök har vi skapat en guide för hur du rensar historiken i din webbläsare. Om du ändå är orolig kan du besöka våra sidor från bibliotekets, jobbets eller skolans dator eller en kompis telefon.

Här hittar du guiden för att dölja ditt besök.

Socialtjänstens kontaktnummer vid våld i nära relationer

Telefontider: Måndag–fredag klockan 8.30–9.30 och 13.00–14.00

Telefon: 0320–21 80 85

Akut kontakt

Vid akuta ärenden utanför våra ordinarie telefontider, måndag-torsdag, klockan 16.00-17.00.
Telefon: 0320–21 72 25

Övriga tider på kvällar och helger hänvisar vi till sociala jouren i Borås.
Telefon: 112

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen